Algemene Voorwaarden

Bij deelname aan de workshops en cursussen van Ontspannen bij Hester vraag ik u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden:

1. Begrippen

 • Ontspannen bij Hester Locatie: Hoogestraatje 31, 7241 AL Lochem.
 • Ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 69349681
 • Website: www.ontspannenbijhester.nl
 • E-mail: houwelinghester@gmail.com
 • Telefoon: +31 (0)6 44362170

2. Algemene Voorwaarden

 • Een proefles is een eenmalige kennismaking les en geeft recht op 1 losse les, en kan alleen aangeschaft worden door nieuwe deelnemers.
 • Na het volgen van een proefles word je uitgenodigd om een lessenreeks af te nemen. Om goed voorbereid te zijn op je bevalling en om de technieken goed eigen te kunnen maken word geadviseerd om op tijd te beginnen met de lessen. Met een afname van minimaal 12 of meer lessen bereik je het grootste resultaat.
 • Je kunt een hoeveelheid lessen afnemen tot 2 weken aan je uitgerekende datum.
 • Van je totaal geboekte lessen ontvang je een factuur. Deze factuur kan je mogelijk declareren bij de verzekering. Hoeveel je terug ontvangt hangt af bij welke zorgverzekeraar je zit en welke (aanvullende) verzekering je hebt. Neem hierover contact op met jouw zorgverzekeraar. Zij kunnen jou hierover informeren en ook over de hoogte van de vergoeding. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

3. Annulering van een les, online les, (partner)workshop, privé les

 • Wanneer je niet met een les of online les mee kan doen, mag je jezelf afmelden via email houwelinghester@gmail.com of via app/sms op het nummer 06-44362170.
 • Lessen die je als deelnemer door eigen oorzaak of keuze mist (ziekte, vakantie, werk etc.) worden niet terug betaald. Lessen inhalen kan in overleg.
 • Ontspannen bij Hester heeft het recht om lessen te annuleren bij zieke of overmacht van de docent. Deze les word niet terug betaald maar mag je aan het einde van je cursus inhalen. Tot 42 weken kan je meedoen. Staat er dan nog een les, krijg je het geld van die les terug.
 • Lessen die niet door kunnen gaan door een lock down als gevolg van Covid-19 worden niet terug betaald. Ontspannen bij Hester zorgt voor een volledige vervanging met live stream lessen die vanuit huis gevolgd kunnen worden.
 • Mocht je eerder dan de uitgerekende datum bevallen, dan krijg je het resterende bedrag van de lessen terug na ontvangen van het geboortekaartje.
 • Als je eerder wil stoppen met de lessen, krijg je geen teruggaaf van lesgeld. Met uitzondering van de volgende redenen: ziekenhuisopname, miskraam, op doktersadvies moeten stoppen of met ernstige bekkenklachten. De laatste punten moeten d.m.v. een dokters/therapeut verklaring worden aangetoond.
 • Wanneer teruggaaf van lesgeld mogelijk is, wordt er €10,00 in mindering gebracht vanwege administratie kosten.
 • Wanneer je ingeschreven staat voor een (Partner)workshop of privé les kan deze tot 24 uur vóór aanvang van de (partner)workshop, privé les worden geannuleerd. Bij tijdige annulering is teruggaaf van lesgeld mogelijk.

4. Social Media

 • Ontspannen bij Hester wil met foto’s/ beelden graag laten zien waar we mee bezig zijn. Tijdens de lessen kunnen er opnames worden gemaakt. Het kan zijn dat deze beelden eventueel geplaatst worden op de website, op social media kanalen (Facebook, Instagram, LinkedIn) en in nieuwsbrieven. Ontspannen bij Hester gaat zorgvuldig om met foto’s en films, en plaatst geen foto’s/films waardoor je schade kunt ondervinden. Mocht je liever onherkenbaar staan op een foto en/of film, laat dit dan even weten via e-mail naar houwelinghester@gmail.com
 • Na het boeken van een lessenreeks zal Ontspannen bij Hester je toevoegen aan de what’s app groep van Ontspannen bij Hester. Hierin word informatie en geboorte nieuws gedeeld. Ben je niet geïnteresseerd, dan mag je jezelf verwijderen uit deze groep.

5. Aansprakelijkheid

 • Ontspannen bij Hester aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fysiek en/of psychisch letsel, complicaties of blessures, verlies of schade aan persoonlijke eigendommen, verband houdende met het volgen van (zwangerschaps)yoga, babymassage en babyyoga verzorgd door Ontspannen bij Hester.
 • Ontspannen bij Hester accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor fysiek en/of psychisch letsel/complicaties, tijdens en na de zwangerschap, voor moeder en (ongeboren) kind tijdens of na alle lessen.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor je lichaam en je kindje. Meldt veranderingen en ga naar een specialist voor serieuze klachten. Luister naar signalen van je eigen lichaam, en ga niet over je grenzen heen. Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt, of pijn ervaart, zodat de docent je kan helpen met de oefening. Ontspannen bij Hester kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke klachten.

6. Persoonsgegevens

 • Ontspannen bij Hester verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers overeenkomstig met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb).
 • Ontspannen bij Hester gebruikt deze informatie voor het uitvoeren van betalingsopdrachten, voor de administratie, en voor communicatie met de deelnemers; via persoonlijke e-mail, de WhatsApp of de nieuwsbrief.
 • Ontspannen bij Hester geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

7. Huisregels

 • Zet tijdens de les je telefoon uit of op stil.
 • Om hygiënische redenen word gevraagd om een eigen yogamat mee te nemen wanneer je een lessenreeks hebt geboekt.
 • Aangeraden word om minimaal vijf minuten voor de les aanwezig te zijn. Te laat komen kan storend zijn voor de mede deelnemers.

8. Klachten

 • In geval van klachten met betrekking tot Ontspannen bij Hester dient de deelnemer zich in eerste instantie te wenden tot de docent en in tweede instantie tot Ontspannen bij Hester via e-mail: houwelinghester@gmail.com

9. Inhoud lessen/cursussen en bijbehorende cursusmaterialen

 • De auteursrechten op de inhoud van aangeboden lessen/cursussen en diens cursusmaterialen berusten bij Ontspannen bij Hester.
 • Het is verboden de inhoud van lessen/cursussen en cursusmaterialen over te nemen, geheel of ten dele te (laten) verveelvoudigen in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder begrepen: kopiëren of laten kopiëren, of anderszins te openbaren.
 • Het is uitdrukkelijk verboden cursusmaterialen te verkopen of anderszins af te staan aan derden.